BENOveren staat voor ‘beter renoveren’ met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.We doen dit in Kortrijk met een voorbeeldrenovatie van een typische rijwoning tot een kwalitatieve, betaalbare en gebruiksvriendelijke huurwoning. Volg alles via deze blog.

donderdag 23 februari 2017

Opbouw woning

Nu de afbraakwerken achter de rug zijn wordt het tijd om de woning herop te bouwen.

Eerst werd de betonplaat gegoten. Zo hebben we weer vast grond onder de voeten.
Het vloerniveau wordt met 19 cm verhoogd. We besparen daarbij een flink stuk omdat de bodem veel minder diep moet uitgegraven worden.

Waar de achtermuur komt worden er twee betonkolommen gegoten. Daarop komt dan een betonbalk die zorgt voor de stabiliteit van de achterbouw.De betonkolommen worden tegen de gemeenschappelijke muren aangegoten. Hier voorzien wij vaste isolatieplaten. Zo vermijden we instroom van koude op de plaats waar de zijmuur en de achtergevel aan elkaar grenzen.


De vorm van onze woning gaan we ook veranderen. We beperken het uitgestrekte volume van de woning naar een meer compacte vorm. Zoals je op de plannen kan zien wordt het dak langs de achterzijde doorgetrokken. Hiervoor dient de zijgevel van de woning opgemetseld te worden zodat de daklijn verder loopt tot aan de nieuwe achtergevel.